0


Szanowni Państwo,

jestem lekarzem, specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu, z kilkunastoletnią praktyką
w zawodzie.

Od początku mojej edukacji medycznej skupiłem swoje zainteresowania na dziedzinie ortopedii, czego wyrazem jest odbycie w trakcie studiów medycznych staży szkoleniowych w oddziałach ortopedii
i chirurgii urazowej w Anglii oraz Niemczech. Po ukończeniu studiów medycznych związałem swoją pracę zawodową z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SUM w Katowicach gdzie na stanowisku asystenta zatrudniony byłem od listopada 2002 r. do sierpnia 2012 r. W 2010 r. ukończyłem szkolenie specjalizacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu i uzyskałem tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W roku 
2011 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: Stężenie prozapalnych i przeciwzapalnych cytokin w płynie stawowym i surowicy krwi, u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Od kwietnia 2013 r. pracuję w Klinice Chirurgii Endoskopowej "Sport-Klinika" w Żorach.

Podczas dotychczasowego szkolenia zawodowego uczestniczyłem w wielu kursach, konferencjach, zjazdach, sympozjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowe. W swojej pracy dążę do stałego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. 

Jestem lekarzem o szerokiej skali zainteresowań medycznych, aczkolwiek moim głównym obszarem działalności w dziedzinie medycyny jest artroskopia i chirurgia rekonstrukcyjna stawów oraz endoprotezoplastyka i endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego i stawu kolanowego.

Liczę, że w pełni swoje kompetencje zawodowe i zaangażowanie w problemy zdrowotne moich pacjentów będę mógł przedstawić na bezpośrednim spotkaniu. 

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Adam Pierzchała